Naturreservat

Blankaviken, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet är beläget vid Blankaholm. Här finns badplats och möjlighet att ströva i vacker natur.

Rekreation i vacker miljö

Blankaviken naturreservat bildades för att trygga allmänhetens tillgång till ett värdefullt bad- och strövområde. Reservatet ligger vid den inre delen av en smal vik av Östersjön.

Blankavikens natur

Blankavikens stränderna kantas av täta vassbälten, som öppnas upp vid badplatsen. In mot land breder skogar ut sig, med gamla ekar och lindar här och var, många med spår av gamla tiders hamling. I norr ligger en betesmark med fin flora. Tar du dig upp på höjderna har du utsikt över Blankavikens omgivningar.

Träd, buskar och blommor

I betesmarken i naturreservatets norra del växer ädellövträd som ek, lind, ask och lönn och olika buskar som en, slån, nypon och hassel. Kattfot, gullviva och blåsuga är några exempel på de växter du kan få se. Här växer också den ovanliga orkidén Adam och Eva. Den blommar i maj–juni och förekommer i två olika färgsättningar, en vitblommig och en rödblommig.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1973 Areal: 23 hektar Kommun: Västervik Markägare: Västerviks kommun Förvaltare: Västerviks kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vid Blankaholm S om Västervik. Från E22, ta av mot Blankaholm. I Blankaholm, följ skyltar mot badplats.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Du får inte plocka blommor.
 • Fiska.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Göra upp eld.
 • Köra båt eller annan farkost med högre hastighet än 5 knop.
 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner