Nationalpark

Blå Jungfrun, Nationalpark

Nationalpark

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Redan på 1400-talet omgavs ön Blå Jungfrun med magiska föreställningar om häxor och trolldom, men här finns också en mångfald av växter och djur.

I den frodiga ädellövskogen söder om toppen växer en ymnig flora och sällsynta lavar. Lövskogen är hem för en rad ovanliga skalbaggar. Ön har också ett rikt fågelliv med arter som havsörn, skärpiplärka och tobisgrissla.

Blå Jungfruns yta mäter 65 hektar vilket motsvarar två tredjedelar av nationalparkens yta. Resten består av vatten. Själva urberget är anledningen till att ön blivit skyddad som nationalpark. Graniten dominerar, men här finns också yngre bergarter som intresserat forskare. Öns runda profil och mjukt skulpterade hällar är formade av inlandsisen. Under istiden bildades också öns många jättegrytor.

Källa: sverigesnationalparker

Aktiviteter och faciliteter

  • Nationalpark Nationalpark

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner