Naturreservat

Björkö, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Björkö naturreservat ligger i ett stycke varierad innerskärgård med vikar, fjärdar och ett myller av öar.

Kulturlandskap

På Björkö är landskapet präglat av det traditionella skärgårdsjordbruket. Betesdjur har sedan lång tid tillbaka hållit markerna öppna. Än idag går betesdjur över större delen av ön. På så vis bevaras den småskaliga mosaiken av olika naturtyper som är utmärkande för odlingslandskapet i denna del av skärgården.

Skog och åker

Charmen med reservatet är främst den mosaik av naturtyper som är så speciellt för odlingslandskapet i den här delen av skärgården. De större öarna i reservatet domineras av barrskog, men det finns också lövskog intill bebyggelse och åkrar. På öar där man fortfarande brukar markerna finns åker – och betesmarker.

Flora och fåglar

I reservatet finns en rik flora där många av växterna gynnas av betet. Några av de vackra växter du kan hitta här är kattfot, jungfrulin och orkidén Adam och Eva. Fågellivet är typiskt för innerskärgården, med många olika änder och måsfåglar. I skogen finns både orre och tjäder.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1980 Areal: 990 hektar varav 300 hektar land Kommun: Västervik Markägare: Enskilda Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 4 km SV Loftahammar. Närmaste hamn är Grundemar. Björkö kan endast nås med båt. På Björkö finns en brygga för allmänheten att lägga till vid.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Under 1 april - 10 juli får du inte färdas, befinna dig eller stanna med båt inom de blå gränslinjerna på de angivna delarna av området på ärendekartan.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Göra upp eld.
 • Tälta mer än en dag någon annanstans än på anvisade platser på Björkö.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Förtöja husbåt eller liknande.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Åka vattenskidor.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.
 • Fiska.

Kontakt

E-postadress

Per Markus Jönsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner