Naturreservat

Beijershamn

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Beijershamn, en av Ölands viktigaste lokaler för fåglar vid vatten.

Kontakt: Naturskötselenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Hamnen

I mitten av 1800-talet påbörjades bygget av en två kilometer lång pir som skulle bli en viktig hamn på Ölands västsida. Efter fem års arbeten stod hamnen klar 1858. Det visade sig dock att den var felkonstruerad och den började snabbt att slamma igen. Uppgrundningen innebar problem för sjöfarten och efter 15 år togs Beijershamn helt ur bruk.

Fantastiskt fågelliv

Allt eftersom uppslamningen fortskred började säv och vass att vandra in. Detta skapade med tiden en unik miljö med blandning av strandängar, vassar och öppna vattenytor. Tillsammans med den grunda viken och sandreveln blev Beijershamn en av Ölands viktigaste fågellokaler, både under häcknings- och flyttningstid. Från stigen som leder ut mot piren och fågeltornen får man en bra överblick av området och dess fågelliv. Totalt har runt 260 olika fågelarter hittills observerats vid Beijershamn.

För att skydda fåglarna i Beijershamn finns reservats­bestämmelser och fridlysningsregler (genom artskyddsförordningen) som gör det förbjudet att vistas på strandängar, sandreveln och den grunda viken. Förbudet gäller under våren och sommaren då fåglarna lägger ägg och föder upp sina fågelungar och under hösten då de letar mat i området inför en krävande flytt.

Hitta hit

Området ligger cirka 7 kilometer S Färjestaden. Det är lätt att nå med bil, buss och cykel. Skyltat från väg 136 ner mot Haga park.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 1. Köra motordrivet fordon någon annanstans än tillfartsvägen till parkeringsplats.
 2. Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 3. Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 4. Tälta.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 7. Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar utanför betesmark.
 8. Avsiktligt störa djurlivet.
 9. Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 10. Göra upp eld.
 11. Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 12. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 13. Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Kontakt

Adress

0485-474 92

E-postadress

Matheus Tholin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner