Vandring

Bårby källa vandringsslinga

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 6.0 km

Åtgärder

Beskrivning

Vid Bårby källa finns två vandringsslingor, en på 1,8 km och en på 6 km, som tar dig ut på i ett varierande Alvarslandskap.

Vandringsleden utgår från parkeringen vid Möckelmossen, på södra sidan om vägen mellan Resmo och Stenåsa. Leden är markerad med stenrösen och har formen av en åtta, där man kan välja att gå antingen den kortare eller den lite längre cirkeln. En rekommendation är, att från parkeringen gå slingan motsols, det vill säga hålla till höger (västliga delen av slingan). Det här gäller även från fyrledskorsningen och vidare mot källan.

På parkeringen finns toalett. Hundar bör ej tas med då det finns betesdjur i området.

Vandringsleden följer på små höjdryggar och platåer omväxlande med lägre partier, mestadels kalkstenshällar som efter snösmältning och regnperioder är vattendränkta och därför är leden att föredra under sommaren eller andra torra perioder.

Det finns även ljudfiler kopplade till utvalda intressanta platser längs slingan. Här får du en digital guidning.

  1. Karstsprickor
  2. Stensättningar
  3. Fårvaktarkojor
  4. Svinrygg

5. Mittmuren

6. Kartmuren

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring
  • Rundslinga Rundslinga

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära toalett Nära toalett

Fakta

Lavor och mossor

För den geologiskt intresserade finns mycket att upptäcka och för dig som bara vill njuta av det vackra landskapet, växterna, fågelsången och stillheten så har denna led mycket att erbjuda. Här finns också gott om härliga platser för att inta medhavd fika.

Området uppvisar flera av alvarets unika miljöer såsom torr- och fuktängar, vätar, grusalvar, solvändehedar, kalkstensavsatser samt rikligt med hällmarker och karstalvar. Längs leden finns en stor rikedom av alvarets särpräglade växter, lavar och mossor. Ljungpiparens (alvargrimmans) sorgmodiga läte kan ofta höras och lärkans oupphörliga drillande följer en under hela vandringen.

Från inlandsisen

Här finns gott om flyttblock och sten av mestadels granit som sannolikt härrör från den småländska berggrunden och följde med inlandsisen.

Kontakt

Adress

0485-474 92

E-postadress

Matheus Tholin

matheus.tholin@morbylanga.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen