Naturreservat

Tännforsen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

En vacker isskrud täcker Tännforsen vintertid och vackra isformationer och grottor bildas. Sommartid dånar väldiga vattenmassor nerför fallet och sprider livgivande dimma över den trolska skogen och unika lav- och mossfloran. Stigar gör att fallet är tillgängligt för många.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Friluftsområde Friluftsområde
 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära toalett Nära toalett
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Beslutsår: 1971, utökning 2019

Storlek: 97 hektar

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Reservatet ligger cirka två mil väster om Åre. Ta väg E14 till Staa, och sväng höger in på Skalstugevägen. Efter några kilometer tar man höger igen. Från Staa är det skyltat.

Föreskrifter

Välkommen till Tännforsen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • Plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
 • elda, förutom på särskilt iordningställda platser med medhavd eller av förvaltaren utkörd ved,
 • framföra motordrivet fordon i terräng, med undantag för sjöis,
 • cykla i terräng, gäller ej särskild led iordningsställd för cykling, samt
 • utöva bergsklättring i forsdimmezonen (markerad i karta i beslutet)

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • anordna organiserad verksamhet, såväl kommersiell som icke kommersiell. Tillståndsplikten omfattar inte besöksgrupper längs befintliga stigar till Tännforsens vattenfall.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen