Naturschutzgebiet

Tännforsen

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

En vacker isskrud täcker Tännforsen vintertid och vackra isformationer och grottor bildas. Sommartid dånar väldiga vattenmassor nerför fallet och sprider livgivande dimma över den trolska skogen och unika lav- och mossfloran. Stigar gör att fallet är tillgängligt för många.

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Erholungsgebiet Erholungsgebiet
 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Zugänglichkeit

 • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes
 • Nähe einer Toilette Nähe einer Toilette
 • Rollstuhlgerecht Rollstuhlgerecht

Fakten

Beslutsår: 1971, utökning 2019

Storlek: 97 hektar

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Anleitung

Reservatet ligger cirka två mil väster om Åre. Ta väg E14 till Staa, och sväng höger in på Skalstugevägen. Efter några kilometer tar man höger igen. Från Staa är det skyltat.

Verordnungen

Välkommen till Tännforsen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • Plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
 • elda, förutom på särskilt iordningställda platser med medhavd eller av förvaltaren utkörd ved,
 • framföra motordrivet fordon i terräng, med undantag för sjöis,
 • cykla i terräng, gäller ej särskild led iordningsställd för cykling, samt
 • utöva bergsklättring i forsdimmezonen (markerad i karta i beslutet)

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • anordna organiserad verksamhet, såväl kommersiell som icke kommersiell. Tillståndsplikten omfattar inte besöksgrupper längs befintliga stigar till Tännforsens vattenfall.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adresse

Jämtlands läns länsstyrelse

E-Mail-Adresse

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen