Blåberget vid Persbo naturreservat

Berg format av hav

Blåbergets topp når 196 meter över havet, vilket ligger nära den högsta nivån som nåtts av havsytan (högsta kustlinjen). Detta berg har härigenom blivit kraftigt bearbetat av vågsvallning så att kala, ofta nästan plana berghällar dominerar bergets hjässa. Nedåt sluttningen följer en kraftigt ursvallad, rikblockig morän.

Gamla tallar och stora enar

Skogen är en fin hällmarkstallskog där tallarna är runt 10 m höga och 150 till 300 år gamla. Här finns gamla, stora enar och en stor lavrikedom karaktäristisk för hällmarker. I naturreservatet kan man även uppleva ett rikt fågelliv med arter som större hackspett, korsnäbb och tjäder. Inom avgränsningarna finner man även en fin tjärn med omgivande barrsumpskog och myr.

Genom reservatet går en markerad led ca 1,5 km lång.

Fakta

Bildades: 2011 Storlek: 45 ha Kommun: Hedemora Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Området ligger cirka 15 km öster om Hedemora.

Kontakta oss

[email protected]

Telefon: 0225-340 00