Natuurgebied

Blåberget vid Persbo naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Berg format av hav

Blåbergets topp når 196 meter över havet, vilket ligger nära den högsta nivån som nåtts av havsytan (högsta kustlinjen). Detta berg har härigenom blivit kraftigt bearbetat av vågsvallning så att kala, ofta nästan plana berghällar dominerar bergets hjässa. Nedåt sluttningen följer en kraftigt ursvallad, rikblockig morän.

Gamla tallar och stora enar

Skogen är en fin hällmarkstallskog där tallarna är runt 10 m höga och 150 till 300 år gamla. Här finns gamla, stora enar och en stor lavrikedom karaktäristisk för hällmarker. I naturreservatet kan man även uppleva ett rikt fågelliv med arter som större hackspett, korsnäbb och tjäder. Inom avgränsningarna finner man även en fin tjärn med omgivande barrsumpskog och myr.

Genom reservatet går en markerad led ca 1,5 km lång.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Bildades: 2011 Storlek: 45 ha Kommun: Hedemora Förvaltare: Länsstyrelsen

Routebeschrijving

Området ligger cirka 15 km öster om Hedemora.

Regelingen

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det också förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Contact

Adres

Telefon: 0225-340 00

E-mailadres

kommun@hedemora.se

kommun@hedemora.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app