Naturreservat

Södra Skummeslövs sanddynsreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vita stränder, öppna sanddyner och fantasieggande tallskog. Med sin säregna natur lockar Södra Skummeslöv stora mängder besökare året om. Här trivs också en mångfald av växter och djur, så håll ögon och öron öppna under ditt besök! De öppna sandmarkerna är hem åt många rödlistade insekter, vissa arter finns bara här och på ett fåtal andra platser i Sverige och Europa.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Dominerande naturtyp: Trädklädd sandmark och öppen sandhed

Kommun: Laholm

Areal: 113 hektar

Skyddat sedan: Delvis skyddat sedan 1972, utökat 2014

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisad väg/plats,
 • kitesurfing, drakflygning eller liknade farkoster som kan störa häckande fåglar, mellan den 1 mars och den 15 juli,
 • utöva modellplansflygning, åka vattenskidor, vattenskoter, köra lättviktsflygplan eller utöva andra aktiviteter som kan störa naturupplevelsen för övriga besökare eller skrämma fåglar,
 • framföra motorfordon med en hastighet mer är 3 knop inom vattenområdet som är markerat på beslutskartan (sida 1),
 • ha tält, husvagn eller husbil uppställd inom reservatet klockan 24.00-06.00,
 • elda,
 • medföra okopplad hund eller använda längre koppel än två meter på den öppna sandheden med hänsyn till fågellivet,
 • rida annat än på anvisad stig,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, musslor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Kontakt

Adress

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-postadress

Länsstyrelsen i Hallands län

naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen