Naturreservat

Norra Skummeslövs sanddynsreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Norra Skummeslöv domineras av planterad tallskog på ett före detta flygsandfält. Reservatet genomkorsas av vältrampade stigar och är en grön oas i ett annars tättbebyggt område.

Reservatet är ganska kuperat med flertalet dynryggar i olika riktningar. Skogen som växer här domineras av tall, björk och bergtall. Marken täcks främst av väggmossa, gråvit renlav och ris som lingon och kråkbär. Kaprifolen klättrar uppför klena stammar, mossor och lavar trivs på lågor och högstubbar. Reservatet genomkorsas av vältrampade stigar så det är lätt att ta sig fr

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Dominerande naturtyp: Dynlandskap

Kommun: Laholm

Areal: 70 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Naturvårdsverket​

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Reservatet ligger i Laholms kommun. ​Vägbeskrivning: Reservatet ligger längs kustvägen mellan Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Kollektivtrafik: "Skummeslöv Vallbergavägen" ligger i anslutning till västra delen av reservatet.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • gräva eller på annat sätt skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada växtligheten, exempelvis genom att gräva upp växter,
 • störa djurlivet, exempelvis genom att på nära håll fotografera boplats,
 • rida annat än på anvisade vägar,
 • göra upp eld,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • parkera annat än på anvisade platser,
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare och liknande,
 • anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
 • ha hund okopplad.

Kontakt

Adress

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-postadress

Länsstyrelsen i Hallands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner