Naturreservat

Sikön naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Sikön utgörs av en ö och två mindre skär i sjön Jällunden. Området är av betydelse för fågellivet och det är därför förbjudet att beträda ön och skären under tiden 1 mars till 31 augusti. Ön är inte anpassad för besökare.

Området är främst bevuxet med barrskog. Reservatet är Hyltes äldsta och fredades redan år 1957.

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Dominerande naturtyp: Barrskog

Kommun: Hylte

Areal: 3,5 hektar

Skyddat sedan: 1957

Ägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Reservatet saknar parkering. För vägbeskrivning, se länk till reservatets sida på Länsstyrelsens web.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • beträda ön och skären under tiden 1 mars - 31 augusti.

Kontakt

Adress

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-postadress

Länsstyrelsen i Hallands län

naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen