Naturreservat

Mogölsmyren naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

På Mogölsmyren kan du uppleva orörd vildmark där tystnaden råder. Området ingår i ett större myrkomplex, Ringmossen, och bidrar med vatten till Fylleån i väster.

Mogölsmyren är en typisk västsvensk högmosse. Den centrala delen är upphöjd och sluttar sedan ner mot kanterna. Där mossen övergår i fastmark bildas ett smalt stråk där vatten från både mossen och omgivningarna samlas. Detta kärrstråk kallas för lagg och är blötare än själva mossen. Under torra somrar fungerar Mogölsmyren som vattenreservoar till Fylleån.

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Dominerande naturtyp: Högmosse

Kommun: Halmstad, Hylte

Areal: 33 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Reservatet saknar parkering. För vägbeskrivning, se länk till reservatets sida på Länsstyrelsens web.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • störa djurlivet,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • elda,
  • framföra motordrivet fordon,
  • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande.
  • ha hund okopplad.

Kontakt

Adress

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-postadress

Länsstyrelsen i Hallands län

naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen