Naturreservat

Gässlösa, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

En vandring på slingrande stigar genom Gässlösa bjuder på härliga upplevelser av såväl grönska som fågelsång. Går du uppför Böstesberget i Gässlösa väntar en hänförande vy över Himledalens dalgång. Vid klart väder kan man ana Kattegatt ungefär 15 kilometer bort. Gässlösa är ett område med ädellövskog där boken är vanligast. Men på Böstebergs rasbranter och bergkupol domineras ädellövskogen av ek. Bland de nedfallna blocken i branten växer det iögonfallande gräset piprör som har fått sitt svenska namn av att stråna använts som piprensare. Här växer också den slingrande kaprifolen och rejält med liljekonvalj.

Ovanliga lavar och mossor

På ekstammarna trivs mossor och lavar. Flera av lavarna är sällsynta. Är man en kännare inom området kan man vid en närmare titt hitta ovanliga arter som lunglav och klotterlav. Miljön här uppe är betydligt ljusare än när man går ner i den mörka bokskogen som kantar den slingrande bäckravinen där Stenån rinner. Ån omges av en askdominerad sumpskog och även här finns spännande mossor och lavar som till exempel rikfruktig blemlav, jaguarfläck och mussellav.

Ormbunkar och vitsippor

Bokskogen är kanske som vackrast på våren i lövsprickningen, när den skira grönskan brer ut sig i trädkronorna. På marken blommar då vitsippa, harsyra och ekorrbär. Sommartid hindrar de täta lövkronorna ljuset från att nå marken och under sommaren är det därför inte många växter som klarar av att leva här. Ett undantag är ormbunkarna som har utvecklat stora och praktfulla bestånd i olika gröna toner.

Ett rikt djurliv

I lövskogen trivs en mängd olika fågelarter. Karaktärsfågel nummer ett i bokskogen är grönsångaren vars karaktäristiska läte, som liknats vid ett snurrande mynt på en stenskiva, genljuder i skogen under vår och försommar. Hålhäckande fåglar som svartvit flugsnappare, nötväcka och hackspettar kan finna en bostad i reservatets döda träd och vid Stenån huserar både forsärla och strömstare. Ån är en viktig lek- och uppväxtplats för lax och havsöring och här lever även stationär bäcköring.

Också däggdjuren har funnit sig tillrätta i Gässlösa. Älgar och rådjur söker sig till vattnet för att dricka och ekarna uppe på Bösteberg har fått utstå att bli betade. Här finns grävling, mink, hermelin och till och med hasselmus. Rikedomen på död ved ger goda förutsättningar för ett rikt insektsliv. Vid en inventering 2001 hittade man här ett tiotal rödlistade skalbaggar.

Laxen hittar tillbaka

För bara några år sedan fanns en damm vid Gässlösa. Härifrån leddes vattnet genom en grävd kanal, vidare genom en trätub till Hovgårdskvarn. Dammen innebar dock ett vandringshinder för fisken i ån varför den revs ut samtidigt som den gamla åfåran återskapades år 2006. Detta har inneburit att havsvandrande fisk återigen kan passera Stenåns övre delar. Redan på hösten efter utrivningen kunde man konstatera att laxen lekt på sina gamla reproduktionsområden för första gången på ett par hundra år!

Bord och toalett

Toalett finns vid parkeringen. Vid parkeringen finns även bänkar och bord. Stigarna i reservatet beskrivs i foldern om Gässlösa i den grå boxen nedan.

Folder

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog med bok och ek

Kommun: Varberg

Areal: 34,5 hektar

Skyddat sedan: 1977/2005

Ägare: Västkuststiftelsen och privat

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Gässlösa ligger i Varbergs kommun. Bil: Gässlösa naturreservat ligger på norra sidan av väg 153 mellan Varberg och Ullared, ca 1,5 km öster om Rolftorps kyrka. En större parkering finns. Buss: Hållplats "Hovgård" ligger cirka 700 meter väster om parkeringen.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

Kontakt

Adress

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

E-postadress

Länsstyrelsen i Hallands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner