Naturreservat

Stora Blyberget, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Stora Blybergets naturreservat utgörs av äldre barrskog som ligger i en norrsluttning. Det finns inga stigar i området så här kan du ströva fritt i skogen. Vid norra delen av gränsen finns en skogsbilväg att promenera på. Berget och skogarna bjuder på fina naturupplevelser.
Området ligger 4 kilometer sydost om Annefors och omfattar 47 hektar. Naturreservatet består av en relativt brant sluttning med äldre granskog. Bitvis även äldre asp. Det finns även gammelgranar utspridda i hela området. Stammarna bär spår att de överlevt skogsbränder.

I området finns även brända stubbar från träd som inte överlevde bränderna. Flera svamparter har hittats. De som är beroende av död ved av både gran, tall och asp. Några av dessa arter är ullticka, tallticka och kandelabersvampen.

Det finns också flera skyddsvärda fågelarter i området. Tretåig hackspett och lavskrika har observerats.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Areal: 47 hektar
Skyddsår: 2015
Kommun: Bollnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog

Hitta hit

Naturreservatet ligger 4 kilometer sydost om Annefors i Bollnäs kommun.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner