Naturreservat

Reptjärnsberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här växer en skog som är över hundra år gammal, ibland upp mot 140 år till och med. I sänkorna breder blöta barrskogar och våtmarker ut sig. De bitvis mycket mossiga och fuktiga barrblandskogarna bryts av mot torrare höjdpartier med gamla knotiga tallar. I norra delen finns ett mindre område med flera äldre tallar som överstiger 200 år och enstaka exemplar upp mot 300 år. Kanske kan du här få syn på gammelskogens kändisar så som tretåig hackspett, järpe, orre och tjäder. I norra delen finns den lilla sjön Reptjärn som är en häckningssjö för många fåglar, till exempel den vackra smålommen.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

E-postadress

Jakob Wallin

[email protected]

Organisationens logotyp

Borlänge kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner