Rezerwat przyrody

Reptjärnsberget

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Här växer en skog som är över hundra år gammal, ibland upp mot 140 år till och med. I sänkorna breder blöta barrskogar och våtmarker ut sig. De bitvis mycket mossiga och fuktiga barrblandskogarna bryts av mot torrare höjdpartier med gamla knotiga tallar. I norra delen finns ett mindre område med flera äldre tallar som överstiger 200 år och enstaka exemplar upp mot 300 år. Kanske kan du här få syn på gammelskogens kändisar så som tretåig hackspett, järpe, orre och tjäder. I norra delen finns den lilla sjön Reptjärn som är en häckningssjö för många fåglar, till exempel den vackra smålommen.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Kontakt

Adres e-mail

Jakob Wallin

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadawaj pytania innym użytkownikom Naturkartan lub kierownikowi odpowiedzialnemu.

Opinie