Naturschutzgebiet

Reptjärnsberget

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Här växer en skog som är över hundra år gammal, ibland upp mot 140 år till och med. I sänkorna breder blöta barrskogar och våtmarker ut sig. De bitvis mycket mossiga och fuktiga barrblandskogarna bryts av mot torrare höjdpartier med gamla knotiga tallar. I norra delen finns ett mindre område med flera äldre tallar som överstiger 200 år och enstaka exemplar upp mot 300 år. Kanske kan du här få syn på gammelskogens kändisar så som tretåig hackspett, järpe, orre och tjäder. I norra delen finns den lilla sjön Reptjärn som är en häckningssjö för många fåglar, till exempel den vackra smålommen.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Kontakt

E-Mail-Adresse

Jakob Wallin

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen