Naturreservat

Lusmyran

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Lusmyran är ett rikt lövskogsområde mitt i Borlänge. I området finns grusade stigar, spänger och rastplats där miljön kan upplevas på nära håll. Genom området rinner Lusbäcken och flera dagvattendammar har tillskapats för att skapa en naturligare avvattning och rening. Det finns flera spontana stigar och några broar som går över Lusbäcken. Öppnare marker finns runt dammarna och i kraftledningsgatan som passerar genom området, i övrigt består Lusmyran av lövskog. Det är både äldre glesare lövskog, med grov sälg och hög gråal, men även yngre exemplar samt liggande hägg och djungellika buskage.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Parkering

Parkering finns vid entrén till reservatet vid Skäggargatan 1

Kontakt

E-postadress

Jakob Wallin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner