Rezerwat przyrody

Lusmyran

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Lusmyran är ett rikt lövskogsområde mitt i Borlänge. I området finns grusade stigar, spänger och rastplats där miljön kan upplevas på nära håll. Genom området rinner Lusbäcken och flera dagvattendammar har tillskapats för att skapa en naturligare avvattning och rening. Det finns flera spontana stigar och några broar som går över Lusbäcken. Öppnare marker finns runt dammarna och i kraftledningsgatan som passerar genom området, i övrigt består Lusmyran av lövskog. Det är både äldre glesare lövskog, med grov sälg och hög gråal, men även yngre exemplar samt liggande hägg och djungellika buskage.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Dostępność

  • Blisko parkingu Blisko parkingu
  • Blisko transportu publicznego Blisko transportu publicznego
  • Dostęp dla wózków dziecięcych Dostęp dla wózków dziecięcych
  • Dostęp dla wózków inwalidzkich Dostęp dla wózków inwalidzkich

Parking

Parkering finns vid entrén till reservatet vid Skäggargatan 1

Kontakt

Adres e-mail

Jakob Wallin

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadawaj pytania innym użytkownikom Naturkartan lub kierownikowi odpowiedzialnemu.

Opinie