Naturreservat

Länsklacken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Området är ca 180 ha och består av ett bergsområde med stor andel naturskog. Med sin spännande kupering och vildmarkskänsla i klassiska fäbodmarker, beläget längs leden mellan Borlänge, Pransbodarna och Gyllbergen är Länsklacken en fin tillgång för alla som gillar friluftsliv och naturupplevelser.

Framför allt är det djur och växter som behöver gammal skog med lång kontinuitet, gamla träd, lågor och död ved som hittar passande miljöer här. Bland fåglarna gäller det tillbakaträngda arter som tretåig hackspett, i övrigt mård, en stark stam av tjäder och stora meståg. Detsamma gäller mindre välkända arter av kryptogamer som doftskinn, gränsticka, kötticka, granticka, asphättemossa och skuggblåslav.

Kulturpåverkan har varit stark och långvarig främst från fäbodkulturen, men också kolningsepoken gör sig påmind. De gamla fäbodstigarna i reservatet och i omgivningen, t ex från Pransbodarna och Snickarbodarna, är en mycket stor tillgång och bör bevaras. Resterna av en stor kolmila och en hopfallen kolarkoja finns nära den lilla myren ett par hundra meter sydväst om Svarttjärn.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

E-postadress

Jakob Wallin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner