Fakta om Bergslagsleden

Bilder

Bergslagsleden är en 28 mil lång vandringsled genom hela Örebro län. Den är uppdelad i 17 etapper. Varje etapp har en skötselförening som sköter etappen mot ersättning från Region Örebro län.

Bergslagsleden markeras med orange markering på träd eller stolpar. Vid vägskäl och stigförgreningar används hänvisningspilar med Bergslagsledens symbol. Rundslingor, tillhörande och sammankopplade med Bergslagsleden, markeras med blå markering på stolpar eller träd samt med blå pilar utan symbol. Samtliga etapper har rastplats med vindskydd, eldstad, vedförråd och toalett.

Det finns en digital karta här på hemsidan och hela leden finns på appen Naturkartan. Du kan välja att använda vår hemsida i telefonen eller Naturkartan under din vandring. Det finns även nedladdningsbara kartor för varje etapp.

Bergslagsleden är en viktig pusselbit för regional utveckling, både turistiskt och ur ett folkhälsoperspektiv. Genom en attraktiv led lockar vi besökare från hela världen, som genom att bo och äta bidrar till utvecklingen av natur- och landsbygdsturismen. Huvudman för Bergslagsleden är Region Örebro län.

Övriga vandringsleder

Övriga vandringsleder ansvarar kommuner och föreningar i Örebro län för. Oftast kan turistbyråerna ge dig mer information kring ledernas aktualitet och skötsel.

Bergslagsledens symbol

Symbolen, som också är symbolen för järn, har använts i Bergslagen sedan urminnes tider. Den används också för kanot- och cykelleder.

Kontakt

E-postadress

Johan Karlström

johan.karlstrom@regionorebrolan.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen