Garnanäs naturreservat

En udde med omväxlande natur med jätteträd och spår av gamla stenbrott.

Större delen är ädellövskog, betad mark och skog på hällar. I äldre hagmarker finns gamla grova skogslindar som hamlats för foder.

Berggrunden är finkornig gnejs, Blekinges kustgnejs, som förr användes till gatsten.

Vid stränderna finns försvarsbunkrar från Per Albinlinjen, en över 50 mil lång försvarslinje från andra världskriget.

Reservatsregler finner du via länken nedan men t.ex. får du inte framföra fordon/rida/cykla, tälta/campa mer än ett dygn, eller göra upp eld annat än på särskild plats.

Källa: Länsstyrelsen Blekinge

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger cirka åtta kilometer syd-sydväst om Bräkne-Hoby längt i söder på Garnanäsudden.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Blekinge

  • 47 naturreservat i Biosfärområde Blekinge Arkipelag

    ARK56 - Blekinges länkade kustleder 10 sep

    Inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag hittar du 47 naturreservat som alla erbjuder olika, men lika fantastiska naturupplevelser. Många av dem finns längs och runt lederna för vandring, paddling, cykling och segling i ARK56 - och många har en egen vandringsrunda med fina rast- och grillplatser. Alla är värda ett besök, oavsett om du gör en dagsutflykt eller är på ett längre äventyr längs lederna. Via länkarna i kartan kan du läsa mer om varje reservat, hitta vandringsrundor...