Chroniona przyroda

Calmare Hage

Chroniona przyroda

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Calmare Hage är en torrängsbacke vid Stockholmssåsens västra sluttning. Den sköts som slåtteräng genom att varje år på våren fagas och under högsommaren slåttas. Det gör att ängen har en mycket artrik flora som är viktig för fåglar och olika insekter, till exempel vilda bin och fjärilar.

I april varje år täcks backen av violetta backsippor och senare blommar här bland annat backnejlika, bockrot, brudbröd, darrgräs, flentimotej, gråfibbla, gulmåra, gullviva, johannesörtarter, liten blåklocka, rödklint, smultron, svartkämpar, tjärblomster, vårbrodd, ängshavre och ängsviol.

Genom att marken betats av boskap eller slåttats av bönder från Hammarby by och Holmens gård i hundratals år har mångfalden av växtarter bevarats och utvecklats till den flora vi kan se i dag.

Väsby naturskyddsförening har sedan 1992 hållit Calmare Hage öppen genom årlig slåtter, röjning och städning, med resultatet att många växter återkommit. Sedan 2016 sköter Upplands Väsby kommun slåtterängen.

Działania i udogodnienia

  • Wędrówki piesze Wędrówki piesze
  • Chroniona przyroda Chroniona przyroda

Dostępność

  • Blisko parkingu Blisko parkingu
  • Blisko transportu publicznego Blisko transportu publicznego

Wskazówki dojazdu

Ta buss 568 från Upplands Väsby station till Löwenströmska sjukhuset och gå österut mot badplatsen.

Kontakt

Adres

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

Adres e-mail

Henrik de Joussineau

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie