Linnévandring med guide

Deze gebeurtenis is uit het verleden

Het was het laatst gepland op 23 mei 2020 om 10:00.

Fotos

Lär känna naturen i Uppsala genom dess flora! Längs ett av Linnés klassiska exkursionsstråk: Linnéstigen Gottsundavandringen öppnar vi upp blicken för växternas förunderliga värld. Naturguide Lisel Hamring berättar om de växter vi ser idag, vilka som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till. Ta gärna med fika!

Guidningen startar vid Norby Soldattorp (buss nr 7, Kvickstensvägen) och avslutas vid Lurbro bro (buss nr 11, Lurbro). Det finns även parkering vid Norby Soldattorp.

Anmälan till Biotopia: info@biotopia.nu eller 018-727 6370 Arrangör: Biotopia

Linnéstigen Gottsundavandringen är en av Uppsalas 8 Linnéstigar. Få mer information om Linnéstigarna på Biotopia eller på www.linnestigarna.se.

Contact

E-mailadres

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Open dit in de app