Linnévandring med guide

Dieses Ereignis liegt in der Vergangenheit

Sie wurde zuletzt am 23. Mai 2020 um 10:00 angesetzt.

Fotos

Lär känna naturen i Uppsala genom dess flora! Längs ett av Linnés klassiska exkursionsstråk: Linnéstigen Gottsundavandringen öppnar vi upp blicken för växternas förunderliga värld. Naturguide Lisel Hamring berättar om de växter vi ser idag, vilka som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till. Ta gärna med fika!

Guidningen startar vid Norby Soldattorp (buss nr 7, Kvickstensvägen) och avslutas vid Lurbro bro (buss nr 11, Lurbro). Det finns även parkering vid Norby Soldattorp.

Anmälan till Biotopia: info@biotopia.nu eller 018-727 6370 Arrangör: Biotopia

Linnéstigen Gottsundavandringen är en av Uppsalas 8 Linnéstigar. Få mer information om Linnéstigarna på Biotopia eller på www.linnestigarna.se.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öffnen Sie dies in der App