Natuurgebied

Vattgruvsmossen

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Mitt i reservatet ligger den stora mossen som omges av sumpskogar med pors och skvattram. Runt Vattgruvsmossen löper en markerad stig och genom reservatet går Sörmlandsleden, som har en fin rastplats vid sjön Stora Kobäcken. Här kan du hitta alla Sveriges tre arter av sileshår, med klibbiga små blad som fångar flugor. Vattgruvorna är gamla järnmalmsgruvor som ligger i anslutning till reservatet.

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 74 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark, sumpskog

Kommun: Södertälje

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Vattgruvsmossen SE0110006

Routebeschrijving

Med buss: Pendeltåg till Järna, därefter Sörmlandsleden till fots cirka 6 km. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Kör väg 57 västerut från Järna och ta av mot höger strax efter Järna tätort, reservatet är skyltat. P-plats vid Vattgruvorna.

Regelingen

För att skydda Vattgruvsmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
  • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
  • fånga och insamla ryggradslösa djur
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur
  • tälta längre än två dygn i följd
  • elda annat än på anvisad plats
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • framföra motordrivet fordon utanför väg.

Contact

E-mailadres

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers of aan de verantwoordelijke manager.

Beoordelingen