Natuurgebied

Stora Nassa

Natuurgebied

5 van 5 sterren 5.0 (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Naturreservatet Stora Nassa består av cirka 400 öar, skär och det omgivande havsområdet. En del av de större öarna är lummiga och trädbevuxna, skären nästan kala. Skärgården är ett ”hänsynsområde”. Där är maxhastigheten 5 knop och buller och svall mm ska hållas till ett minimum. Man kan tälta på Beckskäret och Stor- Sprängskäret. Kopplade husdjur får tas i land på Beckskäret och Stora Bonden. Dass och sopmaja saknas. Flertalet öar är fågelskyddsområden och får bara besökas 16/8–31/1.

Elisabet och Robert Nathansons familjestiftelse Stora Nassa är markägare och förvaltare.

Grupper om fler än 10 personer ska kontakta förvaltaren före besök.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Skyddat sedan: 1965

Storlek: 2 945 hektar varav land 280 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, kulturmiljö

Kommun: Värmdö

Markägare: E. och R. N. familjestiftelse Stora Nassa

Förvaltare: E. och R. N. familjestiftelse Stora Nassa

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Stora Nassa SE0110092

Routebeschrijving

Ögruppen kan bara nås på egen köl, eller med taxi- eller charterbåt.

Regelingen

För att skydda Stora nassas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. under tiden 1 februari - 15 augusti landstiga, färdas eller uppehålla sig inom det fågelskyddsområde som angivits på bifogad karta, bilaga 1
 2. framföra fartyg, enligt definition i sjötrafikförordningen (1986:300), med högre hastighet än 5 knop inom den inre skärgårdszon som angivits på bifogad karta, bilaga 1
 3. gräva, hacka, borra, måla, flytta stenblock, dämma sund eller på annat sätt skada berg, mark, sten eller bottnar
 4. bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 5. gräva upp växter eller alger eller plocka mossor eller lavar
 6. vid landstigning medföra hund, katt eller annat tamdjur. Kopplad hund eller annat tamdjur får dock medföras på Bäckskäret och Stora Bonden
 7. skada eller störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga, förfölja eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 8. fånga och insamla ryggradslösa djur
 9. tälta -tältning i högst två dygn i följd får dock ske på Stor-Sprängskäret och Bäckskäret
 10. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 11. göra upp öppen eld eller använda grill som kan göra åverkan på växtlighet eller berggrund
 12. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift
 13. starta eller landa med luftfartyg
 14. landstiga med fler än 10 passagerare. Landstigning med fler än 10 passagerare får dock ske på ön Stora Bonden efter samråd med förvaltaren om villkoren för detta
 15. släppa ut toalettavfall i havet från fritidsbåt eller annat fartyg
 16. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller liknande
 17. på ett störande sätt använda fritidsbåt eller annat fartyg inom den inre skärgårdszon som angivits på bifogad karta, bilaga 1, t.ex. genom att i onödan orsaka svall eller låta motorn gå på tomgång.

Contact

E-mailadres

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app