Natuurgebied

Lindö, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Kring den medeltida gården Lindö breder betesmarker med hamlade lindar ut sig. Genom det gamla odlingslandskapet slingrar fina strövstigar, förbi små åkrar med vällagda stenmurar och grova hagmarksekar. Träden är hem för läderbaggen och andra ovanliga skalbaggar och i de öppna, blomsterrika markerna trivs många olika fjärilar.

Ett levande museum

Vid Lindö vandrar du genom ett historiskt landskap. Så här såg det ut på många platser i Sverige, innan det moderna jordbruket slog igenom. Åkrarna är lika små idag som när bönder plöjde dem i början av 1800-talet. Hagmarksekarna har vida kronor, eftersom markerna varit öppna sedan lång tid tillbaka. Flera av dem är dessutom imponerande grova!

Lindblad åt djuren

I reservatet finns många gamla grova lindar med ett särpräglat utseende. Trädens stammar är grova och grenarna utgår från ett och samma ställe en bit upp på stammen. Dessa träd har hamlats. Vid hamling skördade bönderna träden på löv och grenar för att dryga ut kreaturens vinterfoder med. Lindös gamla lindar hamlas fortfarande men även de yngre, klenare lindarna beskärs. På så vis kommer även framtidens besökare att kunna se hur ett hamlat träd ser ut!

Sällsynta småkryp

Reservatets ihåliga och murkna lövträd är hem för en rad sällsynta skalbaggar. Ett exempel är läderbaggen. Känner du doften av läder i anslutning till en gammal ek är det ett tecken på att det bor läderbagge inne i trädet. Men läderbaggen är svår att få syn på. Störst chans har du soliga sensommardagar, då den kan ses krypa runt på trädstammar.

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 1999 Areal: 131,6 hektar varav 43,9 hektar land Kommun: Kalmar Markägare: Naturvårdsverket Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Routebeschrijving

Reservatet är beläget på nordöstra delen av Skäggenäshalvön i Kalmarsund drygt två mil norr om Kalmar. Sväng österut från E22 i Rockneby och sedan norrut vid Boda. Sväng vänster vid vägskyltning mot Naturreservatet Lindö. Sväng vänster igen vid blå markering Naturreservat.Det finns två strövstigar markerade med vit markering. Dels en österut i den betade ekskogen ut till Kalmarsund. Den andra följer grusvägen ned mot hamnen och fortsätter sedan in i betesmarken med de hamlade lindarna och fortsätter sedan söderut och kommer tillbaka till campingen och besöksparkeringen.

Regelingen

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Tälta på annan plats än utpekade platser.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Åka vattenskidor.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Contact

E-mailadres

Per Markus Jönsson

[email protected]

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen