Natuurgebied

Getebro, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Reservatet består av skog och våtmarker i anslutning till Alsterån. I området finns många sällsynta insekter och växter som är beroende av grova, döda eller ihåliga träd.

Skogen

Reservatet domineras av blandskog, där det här och var står gamla och grova bokar. Några av områdets ekar är närmare 250 år gamla. Många arter är beroende av de åldersstigna träden, däribland mossor, lavar, svampar och insekter.

Sällsynta skalbaggar

Den som är intresserad av insekter kan verkligen få sitt lystmäte i Getebro naturreservat. Många sällsynta skalbaggar har funnit en fristad här. Poetiskt klingar några av deras namn – mörkbent kamklobagge, trubbtandad lövknäppare och orangefläckig brunbagge.

Våtmarker

Områdets våtmarker utgörs främst av sanka ängsmarker, så kallade mader, längs med Alsterån. Det är på fuktig mark som man historiskt sett finner de äldsta slåtterängarna eftersom det här fanns frisk och frodig gräsväxt. Fyra av reservatets mader hävdas idag genom slåtter. På maderna växer många intressanta växter som exempelvis vitag, brunag, olika arter av sileshår samt klockljung, som här har en av sina östligaste växtplatser.

I reservatet finns fornlämningar i form av så kallade slaggvarpar. Detta är lämningar efter tidig järnframställning.

LIFE-projekt

Getebro ingår i Life-projektet Bridging the gap. Följ länken här för att läsa mer om projektet och vilka åtgärder som planeras.
Life Bridging the gap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 1999
Areal: 243 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Routebeschrijving

Reservatet ligger cirka 8,5 km söder om Långemåla kyrka och 4 km väster om Hornsö samhälle längst med Alsterån.

Regelingen

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Contact

E-mailadres

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app