Natuurgebied

Blårönningen, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Blårönningens naturreservat består av en gammal granskog med mycket mossa och omkullfallna träd. Här finns inga markerade leder eller stigar så här kan du ströva fritt i skogen. Strax utanför reservatsgränsen kan du vandra på Hälsingeleden. Växterna och skogen bjuder på en fin naturupplevelse. Blårönningen ligger 7 kilometer sydväst om Arbrå och omfattar 16 hektar. Många av granarna i reservatet har under de senare åren blåst omkull eller dött stående. Dessa döda träd gör att det finns gott om ovanliga svampar som lever av döda granar.

Ytterst sällsynt svamp

Områdets största sevärdhet är den ytterst sällsynta svampen taigaporing som endast finns på ett fåtal platser i hela landet. När den hittades här 1991 var det det första fyndet för landet.

Sedan 1991 har fler fruktkroppar av taigaporing återfunnits inom området. Förhoppningsvis kommer taigaporingen att överleva i naturreservatet i och med alla döda granar.

Djur i Blårönningen

På den fuktiga marken växer mycket mossa, mest granvitmossa men även mycket av den lite ovanligare bollvitmossan.

Här finns även gott om ormbunkar och fräkenväxter. Genom naturreservatet rinner Nybobäcken som i sig har höga naturvärden, bland annat finns det öring.

Runt bäcken finns flacka före detta slåtterängar som tidvis är översvämmade och här växer en rikare vegetation med bland annat tolta, strutbräken och lundstjärnblomma. Inom naturreservatet är även det sällsynta gräset köseven.

I området finns det fynd av tretåig hackspett och slaguggla.

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Areal: 16 hektar Skyddsår: 2007 Kommun: Bollnäs Ägare: Staten Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg Karaktär: Skog

Routebeschrijving

Naturreservatet ligger 7 kilometer sydväst om Arbrå i Bollnäs kommun.

Regelingen

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motortrafik.
 • tälta, ta ved och elda
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för rödlistade och fridlysta arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i naturreservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Contact

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app