Luonnonsuojelualue

Ögeltjärn, Naturreservat

Luonnonsuojelualue

5 5 tähteä 5,0 (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Ögeltjärns naturreservat är ett välbesökt och tätortsnära område med fina strövmöjligheter i Världsarvet Höga Kusten. Från toppen av det 91 meter höga Ögeltjärnsberget har du en vacker utsikt mot havet.

- vacker skärgårdsutsikt

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett kustnära skogs- och hällmarkslandskap i orört skick där växtligheten och djurlivet får utvecklas fritt. Det är även att bevara en skyddsvärd sumpskog med speciell hänsyn tagen till botaniska värden samt att säkerställa ett lättillgängligt tätortsnära friluftsområde för rekreation och friluftsliv.

Ögeltjärn är ett kommunalt naturreservat och sköts av Kultur- och fritidskontoret i Örnsköldsviks kommun.

Fin utsikt

Från toppen av Ögeltjärnsberget erbjuds du en storslagen utsikt över Höga kustens skärgård. Berget har ett brant klippstup i söder med storblockig rasbrant. En rastplats finns uppe på berget.

Vindskydd vid tjärnen

Inom reservatet ligger den lilla Ögeltjärnen där det finns ett vindskydd med eldplats. På äldre bygdedialekt sa man "Ögeltjenna" vilket är liktydigt med Igeltjärn. I tjärnen fanns det gott om blodiglar och dessa fångades och såldes till apoteket ända fram till 1930- och 40-talen. Blodiglarna användes som läkemedel och var bland annat bra vid förfrusna händer och fötter vilket de förövrigt används till än i dag.

Kalkpåverkad vegetation

Floran i området är mycket rik med ett antal kalkgynnade arter som till exempel blåsippa och olika orkidéer. Kalken kommer antagligen från ett underliggande skalgruslager som består av snäck- och musselskal som avsattes på den forntida havsbottnen.

Myren i anslutning till Ögeltjärn är medelrik med gräsull, trindstarr, klubbstarr, tvåblad, ängsnycklar och myggblomster. Söder om Ögeltjärn utbreder sig en fin sumpskog med källstråk. Här växer tvåblad, grönkulla, brakved, blåsippa, olvon, tibast och måbär. Skogsfrun finns här årligen och blommar i början av augusti.

Lavar på al och tall

På gamla gråalar i området har hittats en av de nordligaste förekomsterna i Sverige av skriftlav och blemlav. På tallved har knappnålslaven Chaenotecopsis fennica sin första kända förekomst i Ångermanland.

Djur i reservatet

I reservatet förekommer både fåglar och däggdjur som tillhör faunan i äldre skogar. Några arter som setts i området är till exempel tjäder, orre, spillkråka, tofsmes, älg och mård. På vintern kan man också då och då se spår av lodjur.

Gullviks friluftsområde

Ögeltjärns naturreservat ligger inom Gullviks friluftsområde. Från Gullviks havsbad och camping går strövstigar ut i området till vindskydd, grillplatser, utsiktsberg med mera. Ett annat fint utsiktsberg är Vikbottberget, nordväst om Gullvik. Gullvik är startplats för många som vill åka skidor eller ta en promenad på isen och ut till någon av öarna.

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

  • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Faktat

Beslutsår: 1994

Storlek: 74 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Örnsköldsviks kommun

Skyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Reittiohjeet

Ögeltjärn ligger söder om Gullviks havsbad cirka 12 kilometer sydost om Örnsköldsvik. Från E4-rondellen vid södra infarten till Örnsköldsvik kan du följa vägskyltningen till Gullviks havsbad. Strax innan Gullvik finns en vägskylt till Ögeltjärns naturreservat som leder dig in till parkeringen. Delar av parkeringen snöröjs av kommunen vintertid.

Asetukset

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på något sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att gräva upp örter, gräs, mossor och lavar.
  • Göra upp eld annat än på anvisade platser vid vindskydden.
  • Medvetet störa djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Ta med hund som inte är kopplad.

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoite

vasternorrland@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa