Sjuhäradsleden

Naturkartan opas

Välkommen till Sjuhäradsleden!

Tutustu opaskarttaan

Sjuhäradsleden

Kartta

Vinkit

Missä nukkua

Missä syödä

Tietoja Sjuhäradsleden

Sjuhäradsleden är en 14 mil lång vandringsled genom skiftande miljöer och vacker natur med många sevärda platser. Du vandrar på varierande underlag genom skogsmark, jordbrukslandskap och städer. Vandringsleden är indelad i 10 etapper och mer information om platser och ställen du passerar finns i varje etappbeskrivning.

OBS! Sjuhäradsleden i sin helhet är ännu inte fullt ut kvalitetssäkrad av huvudmannen (Västkuststiftelsen). Leden har generellt sett brister i skyltning, framkomlighet, etc. Men med Naturkartans app ökar tillgängligheten och framkomligheten, vilket trots allt borgar för en god vandringsupplevelse.

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa