Luonnonsuojelualue

Djupträsket

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

The reserve on the popular fishing lake has beautiful landscape with a fjord-like inlet. Here you can walk in a dense pine forest or look out over the lake from the top of any of the three mountains in the area. The reserve covers 1.8 square kilometres.

From road 94 west of Älvsbyn turn southwards in Vistträsk towards Södra Vistträsk. Then southwards at the signpost Storsund 13. Turn eastwards onto the logging road Djupträskvägen, after which it is signposted to the caravan park. There are paths in the area. The reserve can also be reached from the southwest and from the direction of Arvidsjaur.

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

  • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Faktat

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2010

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Pysäköinti

Parkering är möjligt nordost om reservatet där det finns en husvangsparkering som sköts av fiskeklubben.

Viestintä

Från väg 94 väster om Älvsbyn sväng söderut i Vistträsk mot Södra Vistträsk. Därefter söderut igen vid skyltning Storsund 13. Sväng österut in på skogsbilväg Djupträskvägen, därefter är det skyltat till husvagnsparkeringen. Stig finns i området. Reservatet kan även nås från sydväst och från Arvidsjaurhållet.

Reittiohjeet

Följ riksväg 94 västerut från Älvsbyn och sväng söderut i Vistträsk mot Södra Vistträsk. Därefter söderut igen vid skyltning Storsund 13. Sväng österut in på skogsbilväg Djupträskvägen, därefter är det skyltat till campingplatsen. Reservatet kan även nås från sydväst. Sväng då mitt emellan Storsund och Teugerträsk norrut och följ vägen cirka 4,5 kilometer. Sväng sedan österut och följ vägen ytterligare cirka 2,5 kilometer fram till vändplatsen. En kort promenad tar dig till naturreservatsgränsen. Från Arvidsjaurs hållet svänger man av söderut vid Vistbäcken och efter cirka 5 kilometer sväng av söderut igen mot Storsund. Därefter väljer man skogsbilväg beroende på om man vill till sydvästra sidan eller norra sidan (campingen). Stigen in i reservatet är tydligast från norra sidan och en bit in.

Asetukset

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet.

Det är tillåtet att:

  • •vandra
  • •tälta
  • •köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • •göra upp eld på anvisad plats
  • •plocka bär och matsvamp
  • •fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoite

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa