Luonnonsuojelualue

Norrbränningen, Naturreservat

Luonnonsuojelualue

0 5 tähteä — (katso arvostelut)

Toiminnot

Kuvaus

Norrbränningens naturreservat ligger mellan sjöarna Norrbränningen och Sörbränningen och E4 bildar en korridor rakt genom reservatet. Skogen består till största delen av tallskog. I den östra delen leder en gammal stig över Uvbergets höjder men det är svårt att ta sig fram där på grund av nedfallna träd. Norrbränningens naturreservat ligger 8 kilometer sydväst om Ljusne och omfattar 336 hektar. Det finns inga underhållna stigar i området. På östra sidan är det svårt att ta sig fram på stigen på grund av nedfallna träd.

Hela området domineras av svallad storblockig morän. På höjderna är jordlagret tunt med kalspolade hällmarker och klapperstensfält.

Förutom de större öppna myrarna Goddagsmyran och myren kring Rudtjärn finns även flera mindre små våtmarker och sumpskogar spridda i området.

I Norrbränningen finns många arter av vedlevande insekter. Vid inventeringar i området har över 30 rödlistade insektsarter hittats, exempelvis reliktslända och tallgångbagge.

Get here by public transport

Toimintaa ja tilat

  • Luonnonsuojelualue Luonnonsuojelualue

Faktat

Areal: 336 hektar Skyddsår: 2018 Kommun: Söderhamn Karaktär: Skog Förvaltare: Länsstyrelsen

Reittiohjeet

Naturreservatet ligger 8 kilometer sydväst om Ljusne i Söderhamn kommun. I den östra delen leder en gammal stig över Uvbergets höjder men det är svårt att ta sig fram där på grund av nedfallna träd.

Asetukset

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
  • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoite

gavleborg@lansstyrelsen.se

Kysymykset & vastaukset (Q&A)

Esitä kysymys muille Naturkartan-käyttäjille.

Arvostelut

Naturkartan

Naturkartan

Avaa tämä sovelluksessa