Ronny Fredriksson

Tidigare HR-chef, förhandlingschef, informationschef, föreståndare för vapenutbildning, personskyddsutbildning och utbildning av bevakningshundsekipage. Har varit statlig tillsynsman / naturbevakare i naturreservat/nationalparker. Numer enhetschef på Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds arbetsmiljöenhet.