Aussichtspunkt

Smultronställe Utsikten vid Torslundagropen

Aussichtspunkt

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Åsen höjer sig 25 meter och erbjuder vacker utsikt över det omgivande jordbrukslandskapet. Det är en ganska krävande klättring för att komma upp men väl vid toppen kan du fika vid bordet och beundra utsikten.

Torslundagropen kan te sig livlös och torr. Men sand och grus är en perfekt miljö för många arter. I gropen och på sluttningarna växer en intressant örtflora med bland annat gråbo, gulmåra, tjärblomster, skogsklöver, vit sötväppling, backtimjan, blåeld och knytling. Flera av örterna är viktiga för sällsynta fjärilar. Glimfältmätarens larver till exempel, lever på tjärblomster. Även ett antal biarter surrar här, som klöverhumla och punktblodbi.

Utsikten vid Torslundagropen är ett av Uppsala läns smultronställen i naturen. Ett smultronställe är ett område med höga natur- och friluftsvärden som är tillgängligt för besökare.

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Smultronställe Smultronställe
  • Ruhezone Ruhezone
  • Aussichtspunkt Aussichtspunkt

Zugänglichkeit

  • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes

Anleitung

Torslundagropens naturreservat ligger drygt 10 km norr om Enköping.

Med bil: Från väg 70, sväng höger alledeles norr om Enköping mot Torstuna. Kör 10 km fram till Vånsjö. Straxt efter ligger reservatet på vänster sida. Parkeringen plogas ej vintertid.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App