Naturschutzgebiet

Hågadalen-Nåsten

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Där Uppsala slutar i väster börjar naturreservatet Hågadalen-Nåsten. I Hågadalen finns ett öppet landskap med åkrar, hagmarker och den stilla Hågaån som slingrar sig längs dalen. I den mer kuperade Nåsten blandas ung skog med äldre och här går ett nät av vandringsstigar förbi öppna mossar och hällar.

Snörika vintrar går skidspår genom Hågadalen och knappa milen ut till Hammarskogs friluftsområde. Ridleder utgår också från flera platser.

Det finns många entréer till Hågadalen-Nåsten. Här är några bra platser att starta på:

Kung Björns Hög (även kallat Hågahögen): Bronsåldershög som ligger i vackra hagmarker med utsikt över Hågadalen. Som gjort för en utflykt med släkt och vänner. Bra plats för en picknick (om inte fåren är allt för efterhängsna), hällar att klättra på och alla möjligheter att ta små promenader i omgivningarna. Kung Björns hög är också bra utgångspunkt för vandringar och skidturer i Nåsten.

Kvarnbo: Under våren är Kvarnboravinen som vackrast! Blåsipporna följs senare av vårens alla blommor. Men ravinen är alltid en spännande och rofylld plats med en liten fors vid den gamla kvarnen.

Norra Norby gård/Soldattorpet: Med start vid Norra Norby gård kan du ströva ut i den öppna Hågadalen. Här finns grusvägar och stigar att följa. Du ser långt, vilket gör det lätt att hitta. Pröva gärna nya stigar.

Lurbo: Från parkeringen vid Lurbo når du Predikstolen med sina branta klippor mot Nåstenkanten. Detta är historiska marker. Linné ledde sina vandringar hit och idag passerar Linnéstigen Gottsundavandringen förbi. Stenvallar ovanpå klipporna avslöjar att här funnits en fornborg. Om du fortsätter längs kanten av dalen kommer du till Fäbodarna. Här finns inga hus, men en vacker glänta i skogen.

Hällens gård: I den nordvästra delen av reservatet, vid Hällens gård, finns en fjärilsstig. Längs stigen kan du se ett stort antal olika fjärilsarter.

Tänk på att särskilda föreskrifter gäller i reservatet!

Utökad information om tillgänglighet och service i norra delen av Hågadalen-Nåstens naturreservat, i+

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Zugänglichkeit

 • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes
 • Nähe von Nahverkehr Nähe von Nahverkehr
 • Nähe einer Toilette Nähe einer Toilette
 • Kinderwagen zugänglich Kinderwagen zugänglich

Fakten

Förvaltare: Uppsala kommun

Kommunikation

Det finns flera busshållplatser runt reservatet. Du kan t ex ta buss antingen till Håga by i norr eller till Lurbro bro söder. För att komma till Håga by tar du stadsbussen till Håga gård. Knappt 200 m söderut längs vägen ligger. Du kan också ta bussen till hållplats Håga för att komma närmare Fjärilsstigen och Kvarnbo.

För att komma till Lurbo bro tar du bussen till hållplatsen med samma namn. Därefter ca 200 m längs en lugn asfaltsväg. Källbovägen är en bra busshållplats om du ska till Fäbodarna.

Tidtabeller hittar du på www.ul.se

Anleitung

Hågadalen-Nåsten börjar alldeles där staden slutar på Uppsalas västra sida.

Gå eller cykla: Bor du i Uppsala är det lättast att gå eller cykla ut till Hågadalen-Nåsten.

Med bil: Parkeringsplatser finns det många av runt reservatet: För att komma till Kung björns hög svänger du av väg 55 mot Flogsta. Ta höger på Flogstavägen. Efter ett tag tar du höger igen mot Håga. Följ sedan skyltarna mot Håga tills du ser Kung Björns hög på vänster sida.

Parkeringen vid Lurbo bro ligger längs Lurbovägen, alldeles efter att du kört över Hågaån, om du kommer från Uppsala.

Verordnungen

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan,
 2. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur),
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,
 4. i zon 1 enligt bilaga 1A, medvetet skada levande eller död växtlighet utöver att plocka bär och matsvamp,
 5. i zon 1 enligt bilaga 1A, tälta eller göra upp öppen eld,
 6. framföra motordrivet fordon eller motordrivet redskap eller parkera utanför väg och parkeringsplats,
 7. ställa upp husvagn eller släpvagn,
 8. rida eller på annat sätt framföra häst utanför allmän väg, i terrängen utmärkt ridstig eller av markägaren eller brukaren anvisad ridanläggning eller anvisat område,
 9. i zon 1 och zon 2 cykla utanför vägar och stigar eller att cykla överhuvudtaget på Kung Björns hög i skötselområde 17 i zon 2,
 10. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument, musikanläggning, motorredskap eller annan ljudalstrande apparat eller maskin,
 11. bedriva modellflygverksamhet med motordrivna luftfarkoster,
 12. utan kommunens tillstånd sätta upp snitsel, tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning. Det är dock tillåtet att tillfälligt sätta upp sådan anordning i samband med föreningsverksamhet, skolaktivitet eller liknande.

Bilaga 1A: karta med zonindelning. (Utdrag från reservatsbeslut taget av Uppsala kommun.) Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App