Naturschutzgebiet

Norra Törnskogens naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Norra Törnskogens naturreservat har vildmarkskaraktär, med tallskog på höjderna och fuktiga sumpskogar och mindre myrar i sänkorna. På stigar och leder vandrar du ostörd över berg och genom dalar. Du hittar både skogsmiljöer som påminner om vildmark, och solvarma hällmarker där du kan rasta.

Du kan enkelt ta dig in i reservatet genom att följa Långbroleden som löper tvärs igenom åker och betesmarker, och fortsätter ner till sjön Snuggan i Södra Törnskogens naturreservat. Du kan också ta bilen och parkera på reservatets besöksparkering. Från besöksparkeringen kan du lätt nå reservatets rastplats med grillplats och vindskydd genom en tillgänglighetsanpassad grusväg. I anslutning till parkeringen finns också Törnskogens sagostig, en 800 meter lång natur- och aktivitetsstig för hela familjen.

Norra Törnskogens naturreservat bildades 2016 och är 108 hektar stort. Området gränsar i söder till Södra Törnskogens naturreservat i Sollentuna kommun. Genom Norra Törnskogens naturreservat och Södra Törnskogens naturreservat bildas ett sammanhängande skyddat skogsområde.

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Zugänglichkeit

 • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes
 • Kinderwagen zugänglich Kinderwagen zugänglich
 • Rollstuhlgerecht Rollstuhlgerecht

Parking

Norra Törnskogen har en besöksparkering med ett tiotal platser. Om du åker bil kör Frestavägen och ta av vid skylten "Törnskogens naturreservat" in på Grönanvägen. Följ hänvisningen fram till besöksparkeringen i Norra Törnskogens naturreservat. Här finns en vägbeskrivning från Frestavägen: https://goo.gl/maps/m3D5ewdjzaZ94gh18

Anleitung

Ta buss 684 mot Täby Centrum från Upplands Väsby station eller buss 684 mot Upplands Väsby station från Täby Centrum och stig av vid Fornboda. Du kan också ta buss 527 mot Fornboda från Sollentuna station och stiga av vid Fornboda. Från Fornboda följer du Långbroleden/Fornstigen cirka 750 m söderut in till reservatets entré med besöksinformation. Observera att Långbroleden är undermåligt underhållen, avseende ledmarkeringar och bron över Fjärtursbäcken, mellan busshållplatsen och Norra Törnskogens naturreservat.

Du kan också ta buss 527 mot Fornboda från Sollentuna station och stiga av vid Smedstorp. Från busshållplatsen följer du sedan Frestavägen söderut, cirka 500 meter. Vid skylten "Törnskogens naturreservat" följer du sedan Grönanvägen cirka 1,5 km in till Norra Törnskogens entré med besöksinformation och rastplats.

Om du åker bil kör Frestavägen och ta av vid skylten "Törnskogens naturreservat" in på Grönanvägen. Följ hänvisningen fram till besöksparkeringen i Norra Törnskogens naturreservat.

Du kan också nå en av entréerna till Södra Törnskogens naturreservat genom infarten från Frestavägen.

Verordnungen

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 1. Sätta upp affisch, skylt eller liknande. Snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor får tillfälligt sättas upp under förutsättning att de avlägsnas omedelbart efter arrangemanget.
 2. Framföra motorfordon annat än på vägar.
 3. Cykla annat än på vägar och markerade cykelstigar.
 4. Rida annat än på markerade vägar och ridstigar.
 5. Skada eller förstöra fasta naturföremål eller ytbildningar t.ex. genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla.
 6. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.
 7. Skada vegetationen genom att gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar, eller plocka fingersvamp. Föreskriften gäller inte aktivitet som beviljats tillstånd.
 8. Elda annat än på anvisade och iordningsställda platser.

Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att:

 1. Samla in växter och djur, samt gräva gropar i forsknings- och undervisningssyfte.
 2. Anordna tävling eller arrangemang med fler än 100 deltagare. Observera att föreskrifterna inte utgör hinder för att plocka blommor, bär och marklevande svampar (annat än fingersvampar).
 3. Plockning av fingersvamp är förbjuden då det finns en starkt hotad art i naturreservatet som är svår att skilja från andra fingersvampar (Ramaria flava).

Kontakt

Adresse

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

E-Mail-Adresse

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App