Naturschutzgebiet

Gålö: Stegsholm

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

På norra Gålö ligger Stegsholm, som är ett av Haninges Natura 2000-områden. Stegsholm ingår även i Gålö naturreservat som förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. Med sina avsnörda havsvikar, betade strandängar och sitt vackra eklandskap är det ett av kommunens mest natursköna områden. I april och maj lyser mattor av vitsippor i lundarna och konvaljedoften är bedövande. Kanske ingen annanstans i kommunen växer så mycket Adam och Eva och gullvivor som på Stegsholm. På strandängarna spirar majvivor, sumpgentiana och orkidén ängsnycklar. Det omväxlande kulturlandskapet är också oerhört vilt- och fågelrikt. Näktergal, rosenfink och stenknäck är några av de fågelarter som trivs i det buskrika landskapet. Det unika eklandskapet är också livsmiljö för många hotade insekter, svampar och lavar.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Erholungsgebiet Erholungsgebiet
  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Anleitung

Buss 845 från Västerhaninge station, avstigning vid Stegsholm eller buss 839 från Handen, avstigning vid Valsta, Ekbacken eller Gålövägen. Observera att buss 845, delar av året, måste beställas hos SL senast 3 timmar innan avfärd.

Kontakt

Adresse

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

E-Mail-Adresse

Haninge kommun

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen