Fischen

Sandakällan och Sandasjön

Fischen

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Källvattnet har runnit fram här i årtusenden. Kanske var det vatten härifrån de första invånarna i området drack? De var stenåldersmänniskor som jagade säl och fiskade.

Vattnet lagras och renas inne i rullstensåsen som går bredvid Sandasjön. Det är också åsen som gör att marken är så sandig och stenig. Miljön lockar till sig speciella växter och djur.

Sandasjön är en fin bad- och fiskesjö - dock utan ordnad badplats. Sörmlandsleden passerar intill.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Fischen Fischen
  • Geschützte Natur Geschützte Natur
  • Information Information
  • Natürliches Bad Natürliches Bad

Anleitung

Om du följer Sörmlandsledens första etapp kan du inte missa Sandakällan. Starta t.ex. där leden korsar Ältavägen. Från Ältavägen kan du också gå eller cykla mot sydväst på skogsvägen som börjar mitt emot Tenntorp. Det finns också en tydlig stig från Erstaviksentrén vid Kolarängen.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Lindgren Sofia

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen