Tillsammansvandring på Romboleden från Arboga till Trondheim

Nächster Termin

Fotos

  • Hali Liddell, medvandrare
    Hali Liddell, medvandrare

2024-2025 bjuder Västerås stift in till en "Tillsammans-vandring" på Romboleden. Det blir en vandring inspirerad av Camino de Santiago i Spanien där pilgrimer möts längs vägen.

Vandringen startar den 23 maj från Arboga med ankomst till OLSOK i Trondheim 2025. Vandringen är drygt 90 mil och kommer att delas upp i 4 etapper. Pilgrimsprofilen Hali Liddell, är medvandrare under dagsvandringarna utmed hela sträckan.

Dagsvandringar i gemenskap!

"Tillsammansvandring" betyder att man har möjlighet att vandra i gemenskap.

Tänk dags vandring! Start kl 9:00 varje dag UTOM söndagar när vi är vid en kyrka, då går vi på mässa och vandrar i väg efter den.
Se bilaga: Dagsetapper.

Anslut när du vill, där du vill!

I Facebookgrupperna Camino de Santiago - Swedish Pilgrims och Romboledens vänner, kan du följa vandringen. Du ser var Hali är och när du kan dyka upp för att slå följe. Att vandra med är kostnadsfritt och kräver inte någon föranmälan. Om du vill, får du gärna donera en summa för underhåll av Romboleden.

Förslag på boende/logi: Vi har tagit fram en lista med kontaktuppgifter till boende/logi längs med Romboleden (Arboga-Trondheim).

Medvandrare, Hali Liddell började pilgrimsvandra 2009 och har sedan dess hunnit med drygt 400 mil längs etablerade pilgrimsleder som Camino de Santiago i Spanien, S:t Olavsleden i Sverige och Norge, Romboleden från Älvdalen till Arboga, The Jesus Trail från Nasaret till Genesarets sjö, Franciskuslederna i Italien och Sverige och Dag Hammarskjöldsleden i Lappandsfjällen.

Hali har också startat Facebookgruppen Camino de Santiago - Swedish Pilgrims som har drygt 12.000 medlemmar.

Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." (Jeremia 6:16)

Kategorien

  • Wandern Wandern
  • Pilgrim Trail Pilgrim Trail

Kontakt

E-Mail-Adresse

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App