Veranstaltungen

Über St Olav Romboway

Romboleden är en pilgrimsled från medeltiden. Den går från Mälardalen till Trondheim och Helig Olovs grav. Församlingar, kommuner, historiska föreningar, bygdeföreningar, eldsjälar, lokalt näringsliv och besöksnäring arbetar tillsammans i nätverk, med att rusta Romboleden som besöksmål. Första steget är att skapa en digital karta som ska vara ett bra underlag för vandraren. Sommaren 2020 beräknas kartan vara uppdaterad.
Som ett led i kvalitetssäkringen provvandrar vi hela sträckan innan anser att kartan är klar. Vill du gå Romboleden, och om det är något du undrar, kontakta gärna våra lokala kontaktpersoner. Hjälp oss att bli bättre genom att berätta om din upplevelse!

Kontakte

Eva Dellemyr

Västerås stift/Stiftskonsulent med ansvar för pilgrim

Se förteckning över övriga kontaktpersoner i en artikel ovan.