Ostkustleden Ostkustleden

Reiseführer

Välkommen att vandra fina Ostkustleden!

Reiseführer Karte erkunden

Ostkustleden

Karte

Tipps

Wo man schläft

Wo man essen kann

Über Ostkustleden

Ostkustleden är en 16 mil lång vandringsled som ligger i Oskarshamns kommun i östra Småland. Arbetet med leden påbörjades 1971 av medlemmar i Döderhults Naturskyddsförening och arbetet slutfördes under 1977. Leden är uppdelad på 8 etapper, vardera sträcka är omkring 2 mil lång.

Leden vill väcka intresse för bygdens natur och kultur och visa besökaren olika naturtyper, allt från leende lundområden till karga och artfattiga skärgårdsmiljöer. Den ska också försöka spegla livet ute i byarna från forntid till nutid och vara en länk mellan stadens och landsbygdernas invånare.

Allt detta kan en vandring på Ostkustleden ge under förutsättning att vandraren ger sig tid att se och uppleva såväl natur som kultur längs leden.

Längs med leden finns efter stormen nedfallna träd, Döderhults Naturskyddsförening arbetar med framkomligheten.

Felanmälan: Kuno Nilsson 070 673 01 30 kuno.nilsson.naturskyddsforeningen@telia.com Karl Henry Andersson 070 467 06 79 karl.henry58@icloud.com

Kontakte

Kuno Nilsson

Ordförande Döderhults Naturskyddsförening

070-673 01 30

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App