Wandern

Katterjåkk-Unna Allakas

Wandern

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Details zum Weg

  • Länge 33.0 km

Aktionen

Beschreibung

Vandringen bör delas upp på två dagar och kräver tält. Det finns två raststugor för nödsituationer längs leden, men inga övernattningsstugor. Ett antal vad längs sträckan kan vara svåra vid högt vattenstånd.

Katterjåkk-Stuor Kärpel, 13 km
Leden går genom en tunnel under järnvägen och vidare uppför en grusväg som följer vattendraget Gátterjohka på väster sida. Vid Katterjaurestugan passeras jokken via en hängbro. Stigen löper vidare över ängsmarker längs med sjön Gátterjávri. Söder om sjön delar sommar- och vinterled på sig. Skiljet är inte tydligt markerat, så var noga med att finna sommarleden som viker av åt sydväst uppför en rejäl motbacke. Den kryssmarkerade vinterleden går i brant och rasbenägen terräng ovanför jokken. Det har skett olyckor i området vid vandring. Efter uppförsbacken letar sig sommarleden ner till jokken och går ungefär 1 km på norsk sida. Innan raststugan finns ett vad över jokken från sjön Dossagemjávri. Vadet kan vara svårt vid kraftigt regn. Det är enklast att ta sig över nära sammanflödet med jokken i Dossagemvággi.

Det finns tältplatser på gräsmarkerna på södra sidan av sjön Gátterjávri och nära vattnet i dalen Dossagemvággi.

Tid: 4–5 timmar

Stuor Kärpel–Unna Allakas, 20 km
Leden slingrar sig genom Dossagemvággi uppför kuperad häll- och blockmark. Där det är som stenigast finns det spänger som underlättar vandringen. Vid sjön Válffojávrrit finns ett vad som kan vara svårt vid högt vattenstånd. Det finns två alternativ utmärkta på kartan. Det övre vadet brukar vara lättast. Efter raststugan Valfojåkka lämnar leden den steniga marken och det bär det rejält nerför till sjön Skáŋgalanjávri med omgivande ängsmarker. Det finns en stig runt sjön för den som vill besöka lämningarna av koppargruvan Sjangeli. Efter sjön väntar en lång, brant nedstigning till Kamajåkkas dalgång. I slutet av nedstigningen vadas bäcken Ruovssokjohka och sedan återstår 1,5 km lätt vandring till stugorna.

Tid: 5–6 timmar

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Wandern Wandern

Oberfläche

Varied surface. At the start, gravel road and easily hiked moorland; after Lake Gátterjávri, terrain covered in large boulders and exposed rock. From the stopover cabin Valfojåkka the surface consists of moorland.

Kommunikation

Katterjåkk lies about 130 km from Kiruna. You can get here either by road (E10) or rail. From the train stop, walking distance to the start of the trail by the railway tunnel.

Länstrafiken Norrbotten (bus and coach operator) website
Vy Tåg (train operator) website
SJ (train operator) website
Kiruna Lappland website

Kontakt

E-Mail-Adresse

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen