Strandpromenad från Baggeby till Brevik

Schwierigkeitsgrad: Blau - mittel
Zu tun:
  • Wandern
Länge: 7.3 km
Bodenbeschaffenheit:

Varierande. Grusade stigar men också berg. Lättgångna bryggvägar men även trappor nedanför Högberga. Någon sträcka på asfalterade småvägar genom småhusområden.
Sträcka nedanför Lidingsberg är naturstig, oländig och särskilt vintertid mycket svårframkomlig.

Steigungen:

Backar omväxlat med plana partier.

Vegetation:

Sydvända varma sluttningar med mycket lövträd, nyckelbiotoper, fd skogsbeten med pampiga ekar (Larsbergs naturstig), eroderande sumpskog nedom Mölna äng, tallskog, bergiga partier.

Parkplatz:

Parkering vid Baggeby Torg och Baggeby skola. Fåtal platser vid Larsbergs brygga. Friluftsparkering vid Mölna, järnvägsviadukten norr om Södra Kungsvägen och i Brevik, Löparstigen.

Adresse:

Entréer vid Baggeby Gård, Larsbergs brygga, Mölna och Breviksängarna.

Verkehrsverbindungen:

Lidingötåget med hållplatserna Baggeby, Bodal, Larsberg, Kottla, Högberga och Brevik.
Båt, Sjövägen, till Larsbergs brygga från Nybroviken, Saltssjökvarn, Nacka strand och från Frihamnen.

So finden Sie uns:

Strandstigen ligger på södra Lidingö längs Lilla Värtan.

Kontaktieren Sie uns

Jerker Idestam-Almquist

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.