Naturschutzgebiet

Grytö naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Naturreservatet Grytö ligger omslutet av Åsnens skimrande vattenytor. Sentida orkaner och höststormar har ändrat den lilla öns utseende. Mängden stormfällda träd gynnar svampar, lavar, vedlevande insekter och fåglar. Just nu formar lövsly den nya skogen där buskar varvas med de gamla träd som överlevt ovädren. För att nå Grytö krävs egen båt. Kanske ser du storlom, fiskgjuse och lärkfalk under färden. Se länk nedan för mer information om reservatet. Reservatet ligger i Tingsryds kommun och förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Skyddsår: 1996

Areal: 368 ha

Karaktär: Barrskog på öar, fågelliv

Kommun: Tingsryd

Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Anleitung

Grytö ligger nära land i sydöstra delen av sjön Åsnen. Från Växjö åker du rakt söderut i cirka 40 minuter. Reservatet ligger sedan sydväst ut när du passerat Väckelsång.

Verordnungen

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. under tiden 1 april till och med 31 juli vistas inom de tre områden som streckats på kartan, (se pdf under "Mer information"). För Grönön och Helgaholm-Rönneklätten gäller tillträdesförbudet öarna och ett omgivande vattenområde intill 100 meter från öarna (fiskekort ger ej rätt till vistelse inom område med tillträdesförbud)
 2. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 3. elda
 4. tälta eller angöra husbåt
 5. anordna orienteringar, eller snitslade spår
 6. inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfartyg, eller framföra motordrivet for­don, hydrokopter, svävare eller liknande motor­driven farkost (gäller ej motorbåt)
 7. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt bildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block,levande naturföremål eller liggande och stående döda träd
 8. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor och lavar med undantag för plockning av bär och svamp för husbehov
 9. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo, gryt eller motsvarande
 10. medföra okopplad hund eller annat lösgående hus djur
 11. samla in insekter, snäckor eller andra djur samt deras ägg, puppor eller liknande. (fiske med gällande fiskekort och med iakttagande av föreskrift 1 är dock tillåtet)

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

Adresse

Telefon 0470-410 00

E-Mail-Adresse

Kontaktcenter

info@vaxjo.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App