Naturschutzgebiet

Värnanäs skärgård, Naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Den grunda skärgården utanför Värnanäs består av mängder av låga öar, kobbar och skär. Mot fastlandet kantar vassbälten och ytterst mot Östersjön ligger kala klippor och grund.

Djurlivet

Knubbsäl

Området anses vara den viktigaste lokalen för knubbsäl i Östersjön. En betydande minskning av sälen har ägt rum under modern tid. Numera förekommer knubbsäl endast i tre områden i Kalmarsund samt vid Falsterbo. Som mest har 140 djur observerats vid Värnanäs.

Fåglar

I reservatet finns det också gott om fågel. Många arter som är typiska för den grunda moränkusten finns här, som gravand, skäggdopping och småskrake. Brun kärrhök är karaktärsfågel i de större vassbältena. Lite ovanligare fåglar som regelbundet besöker området är skräntärna, kentsk tärna, småtärna, fiskgjuse och havsörn.

Gamla ekar

Många av de större öarna är skogsklädda, till exempel Slätö, Bekrakläppen och Törnholmen. På Storö som betas, står riktigt gamla och grova ekar. Några av dem är månghundraåriga, och hem för en mängd lavar, mossor och svampar.

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Beslutsår: 1997 Areal: 1553 hektar Kommun: Kalmar Markägare: Enskilda Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Anleitung

Reservatet i Kalmarsund öster om Stuvenäs kan bara nås med båt, området längs hela stranden är privat mark.

Verordnungen

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 15 september får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Under 1 april - 31 juli får du inte gå i land på Svartö eller Norra Sandholmen eller vara närmare stranden av dessa öar än 100 meter. Detta gäller för de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra något fordon eller farkost.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Åka vattenskidor.
 • Förtöja eller ankra husbåt.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Tälta.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Fiska med något annat än kastspö, mete eller pimpel.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

Kontakt

E-Mail-Adresse

Per Markus Jönsson

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen