Naturschutzgebiet

Sandtjärndalen

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

För gammelgranarnas hänglavsgardiner åt sidan och se glittrande tjärnar, dramatiska branter och knotiga gamla tallar. I fuktiga kärr syns orkidéer, och hackspettarna underhåller med trumkonsert. Här finns öring i bäcken och ovanligt gott om skogsfåglar som orre, tjäder och järpe.

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Beslutsår: 2007

Storlek: 4 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Anleitung

Reservatet ligger några kilometer sydväst om Mörsil. I Mörsil kör man över Indalsälven, och 1,6 kilometer efter södra brofästet går en bommad skogsbilväg in till höger. Vägen går längs sjön Litens södra strand. Från korsningen vid Sällsjövägen är det cirka sex kilometer till reservatet.

Verordnungen

Välkommen till Sandtjärndalen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved, till exempel genom att orsaka körskador, klättra i berg samt ta levande och döda grenar på träd
  • plocka och samla in naturprodukter från växt-, svamp- och djurriket med undantag för bär och matsvamp
  • framföra motor­drivet fordon i terräng
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra under­sökningar
  • anlägga skoterled.

Föreskrifterna utgör inget hinder för jakt och fiske.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adresse

Jämtlands läns länsstyrelse

E-Mail-Adresse

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App