Naturschutzgebiet

Nyvallen Rännberget

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Det susar i de gamla granarna som i det tuffa klimatet men aldrig förmår att växa sig riktigt stora. Desto mer välmående är den tretåiga hackspetten som lever ostört under bästa förhållanden. Det enda spår av människor man lägger märke till här är den gamla övergivna vallen vid tjärnen.

Aktivitäten und Einrichtungen

 • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Beslutsår: 2007

Storlek: 3 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Anleitung

Reservatet ligger två mil väster om Åre by. Från väg E14 kör man norrut, längs skogsbilvägen öster om Gevsjön. Efter 2,6 kilometer, före Gevsjönäset, tar man höger och knappt två kilometer senare är man framme vid reservatets gräns.

Verordnungen

Välkommen till Nyvallen-Rännberg. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark och block
 • fälla växande eller döda träd samt ta bort eller upp­arbeta vindfällen och död ved
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evert­ebrater, till ex­empel skalbaggar och landmollusker
 • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
 • snitsla spår, anlägga orienterings­kontroller eller anordna tävlingar
 • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 8 utgör inte något hinder för terräng­transport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt mark­tryck används och att kortaste och lämpligaste körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adresse

Jämtlands läns länsstyrelse

E-Mail-Adresse

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App